ako garib Ali karem Hoshyar saeed nyan osman Jaza bakr Qarani jamil dara hama saee h-muhemed arif mthat kakaee naeema mhamad dara aram azad shawqe bala BEGARD dalya mwrad rebwar saeed ramze rostam agala sardar kestaee sarwat
Created by:kurdsky.com